Bra underhåll är osynligt

Det vore bra om vi kunde köpa underhållsfria maskiner, hus eller bilar, men det är en utopi. Allt behöver underhållas, det är bara en fråga om när.

Om ni gör utför alla s.k. bästa arbetssätt rätt så blir underhållsavdelningen mer osynlig. Det är mindre dramatik runt underhållsinsatserna än om underhållsarbetena är reaktiva. Vid ett haveri syns underhållsverksamheten, det är mycket synbar aktivitet och upprörda känslor. Om haveriet undvikits därför att någon utförde en inspektion och hittade ett fel och felrapporten blev en arbetsorder, som planerades och därefter schemalades och arbetet därefter utfördes under bästa förhållanden innan felet utvecklats till ett haveri, t.ex under en omställning av en process, då skulle det mesta av underhållsinsatserna vara osynliga för andra än de direkt inblandade.

Jag hör ofta från personer, som jobbar med vibrationsanalys och andra förebyggande aktiviteter, att dom inte uppskattas eller att deras insatser frågasätts ekonomiskt.

I tabellen visis ett exempel på vad vi kallar en Cost Avoidance Report – Undviken Kostnad – på Svenska. I den här fabriken registreras alla felanmälningar, därefter värderas hur mycket som sparats i undviken kostnad för produktionsbortfall  och underhåll. Raporten är ett verktyg att marknadsföra osynliga arbetsinsatser och för att visa värdeökningen som uppnåtts genom dessa insatser. Raporten är mest på Engelska men jag hoppas läsarna kan använda iden inom egna verksamheter. Vill ni ha en komplett exempel som visar hur raporten används kontakta [email protected] att Christer Idhammar så sänder jag den till er.   

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program