Kulturförändring

Alla som medverkat i förbättringsinitiativ inom produktion och underhåll inser snart att det handlar mer om en kulturförändring och ändrat beteende än om teknik. Teknik såsom automatisering, datorsystem, kontinuerlig tillståndskontroll etc. är mycket viktiga inslag, men dom är lättare att implementera än t.ex ett förändrat arbetssätt. Underhållsverksamhet är fortfarande en personalintensiv verksamhet och förbättringar kan inte uppnås med automatisering på samma sätt som genom automatisering av en tillverkningsprocess.

För att generera de resultat som är möjliga att uppnå genom effektiviserat underhåll måste vi förändra beteenden och arbetssätt genom en kulturförändring. Vad är det för kulturförändring vi talar om? Min erfarenhet är att all kulturförändring måste börja med företagsledningen. Företagsledningen äger och driver organisationens kultur.

Min farmor brukade säga “ Vackra ord är sällan sanna. Sanna ord är sällan vackra”.

Eftersom jag inte säljer datorsystem, verktyg, instrument e.d. så behöver jag inte bara säga vackra ord, i min verksamhet är det mycket viktigare att säga sanna ord. Det innebär att jag mycket ofta säger vad en organisation behöver höra, inte alltid vad man vill höra.  Så här är några sanna ord till företagsledningar i många företag.

En underhållsorganisation kan aldrig bli verkligt effektiv om företags- eller fabriksledningen agerar kortsiktigt. En kortsiktig ledning fokuserar t.ex på kostnader i stället för på aktiviteter som påverkar kostnader. Att kortsiktigt sänka en underhållskostnad är lätt. Det sker genom att senarelägga nödvändiga underhållsinsatser, även om det ofta betyder att underhållsinsatsen kostar mer senare. Om företagsledningens direktiv är att kortsiktigt sänka kostnader så innebär det ofta att underhållschefer hamnar i ett ”budgetfängelse”. “ Jag vet att det här är rätt sak att göra, men jag har inte avsatt pengar i budgeten, så jag kan inte göra det” är en vanlig kommentar i en kostnadsdriven kultur. Så även om en kostnad kan generera en tiofaldig besparing inom tre år så genomförs den inte. Det är viktigare för underhållschefen att hålla sig inom budgetramen än att riskera att kortsiktigt överskrida budeten. 

Om ledningens direktiv är mer långsiktigt så influeras organisationen att vidta de åtgärder som både kort- och långsiktigt påverkar kostnaderna. 

Om ett företag skall spara energi så kan man inte bara bestämma att använda mindre energi. Man investerar i stället i aktiviteter som sänker energikostnaden. T.ex. värmeåtervinningsystem, bättre isolering, energisnålare processer etc. Underhållskostnaden kan också sänkas genom kapitalinvesteringar, men väldigt mycket kan göras för att sänka underhållskostnaden utan kapitalinvesteringar. Genom att implementera bättre arbetssätt så kan underhållseffektiviteten ökas genom att man utnyttjar befintliga resurser mycket bättre. Det är här kulturförändringen kommer in. Motståndet till en kulturförändring är sällan inom underhållsorganisationens frontlinje, men det är ofta vad ledningen tror. Kulturförändringen måste i stället drivas genom ledningens synbara och långsiktiga engagemang. Ledningen måste förstå skillnaden mellan en resultatorienterad och en kostnadsorienterad underhållsorganisation. Ökad produktionssäkerhet sänker tillverkningskostnaderna, inklusive underhållskostnaderna. Fokusering på att sänka underhållskostnaderna ger kortsiktiga resultat, men sänker produktionssäkerheten. 

De gånger jag talat med företagsledningar om en resultatorienterad underhållsverksamhet får jag ofta följande kommentar “Vi håller med om att högre produktionssäkerhet är vår största förbättringspotential…..men först måste vi få ner kostnaderna” Det är på ledningsnivån kulturförändringen måste börja.

Jag får ofta förfrågningar om att besöka företag i Skandinavien. Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Mina besök kan ofta kombineras med besök till flera företag [email protected] att. Christer Idhammar. Tel: +1 919 847 8764 ext 104. Besök gärna www.idcon.com för mer information på Svenska eller Engelska.

Skulle ni vilja arbeta i USA, Kanada, Europa som konsult för IDCON, INC?Tre till sex veckors besök. Hör av er till info”idcon.com attn Christetr Idhammar.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program