Skador och planerat underhåll

Jag har länge påstått att det finns ett starkt förhållande mellan skador och planerade underhållsarbeten likaväl som det finns ett starkt förhållande mellan planerat och schemalagt underhåll och produktionssäkerhet.

 

Som framgår av graf 1 Klicka här för att se bild så hade de processlinjer som först planerade och sedan schemalade och dessutom utförde underhållsarbetena i enlighet med schemat upp till 18% högre produktion än de som inte gjorde det. Dessutom sänktes underhållskostnaden med 10 – 30 %. Den här statistiken omfattar 38 processlinjer inom samma företag. Dessa fakta ledde till at man från företagets toppledning startade ett förbättringsarbete inom alla fabriker. Man uppnådde en genomsnittlig produktionsökning av 7% inom fem år. Efter två till tre år sänktes den verkliga underhållskostnaden till följd av högre produktionssäkerhet.

Enligt www.PPSA.org så har TCIR – Total Case Incident Rate – Totala olyckstillbud per 100 anställda – gått ner från 8.92 år 1990 till 3.05 år 2002. I Sverige använder vi ofta Totala olyckstillbud per 1000 anställda siffrorna ovan blir då 44.6 år 1990 respektive 15.25 år 2002. Siffrorna avser Amerikansk Massa och Pappersindustri.Genomsnittet för all Amerikansk tillverkningsindustri är 8.1. Inom oljerafinaderier vär genomsnittet 1.4. Klicka här för att se bild

Både olyckstillbud och frånvaro som följd av skador är betydligt lägre i Amerikans industri än i Svensk industri. Kanske beror det på det faktum att USA har 5% av jordens befolkning och att 70% av alla advokater i världen bor också här.

Vi kan fråga oss varför så många verkliga och bestående förbättringar av underhållsproduktivitet, uteblir, medan olyckstillbud inom industrin ständigt minskar. Jag tror inte det beror bara på advokaterna, dom finns där visserligen som ett ständigt hot om man negligerar säkerhetsföreskrifter, men den viktigaste orsaken till att yrkesskador minskas och att därmed också mänskligt lidande och kostnader minskas, är att yrkesskadestatistik mäts och att det existerar en konsekvens om något går fel. Kort sagt företagsledningen ställer en klar förväntan på att förbättra, man ser det inte som ett program utan som en ständig pågående förbättringsprocess. Man är resultatorienterad. Man drivs av att få ned antalet olyckstillbud och skador. Om vi drar en parallell med underhåll så leds de flesta underhållsorganisationer tvärt emot, man drivs av att minska kostnaden istället för att minska produktionsförlusterna. Som en följd ser vi ofta bara temporära kostnadssänkningar inom underhåll.

Enligt en undersökning som gjorts av ett företag inom en processindustri så är det 28% mer troligt att någon skadas då ett underhållsarbete utförs reaktivt utan bra planering och schemaläggning. Vi tror denna siffra är mycket högre. Kan ni hjälpa oss att uppskatta vad som kan vara en riktigare siffra? I så fall besök www.idcon.com och svara på tre enkla frågor.

Jag förväntar mig inte att alla läsare skall hålla med om allt jag påstår i den här artikeln. Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara [email protected] attn. Christer Idhammar

fax +1-919-847-8647 Tel +1-919-847-8764.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program