Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll II

I den här serien av krönikor kommer jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

Under åren har den modell jag refererar till här använts  i ca. 100 företag i 15 länder inom en mängd olika industrier inklusive: Livsmedel, Kraft, Kemisk, Stål, Gruvor, Massa, Papper, Trä, Byggnadsprodukter m.m. För varje industrityp har en viss anpassning gjorts i de dokument som använts men förändringarna har varit mycket få. Som vi alla vet är de processer som används för att styra underhållsverksamheten i mycket desamma mellan olika industrier.

Fortsättning av Praktikfall (Se U&D 7/8 2012)

Planen.  

  1. Sälj planen till företagsledningen för att uppnå minst fem års stöd för projektet.

Naturligtvis måste företagsledningens stöd fortsätta också efter fem år men i inledningsfasen och i etableringsfasen kommer synbart stöd att vara mycket viktigt. Det inkluderar även finansiellt stöd enligt en väl utvecklad, dokumenterad och budgeterad projektplan. Efter fem år är det förbättrade arbetssättet etablerat. Fortsatt stöd i form av uppföljning av meningsfulla nyckeltal och synbart intresse för fortsatt förbättring kommer att vara nödvändigt.  

Det är mycket vanligt att både företagsledningen och fabriksledningen förbiser att det krävs mer än en kurs för att bestående förbättra en organisation. En kurs kan vara en bra start, men den måste följas av omedelbar implementering av det man bestämt att förbättra. 

För att uppnå resultat inom en rimlig tid behövs en coach som kan fungera som accelerator och utbildare. Uteblir coachen så stannar de flesta förbättringsalternativ av. En jämförelse kan vara att utbilda ett hockeylag i hur man spelar hockey, men man har ingen coach som driver hockeylaget till framgång. 

Det är alltså viktigt att er organisation inser att coaching är nödvändigt och att denna investering säljs till er företagsledning.

I det här praktikfallet ingår 12 kraftverk och företaget växer ständigt med uppköp av andra kraftverk. Det innebär att många olika kulturer och synsätt på underhåll måste enas i en strategi.

Företaget hade sett en ökad trend av oplanerade stopp (Forced Outages) från 2.02 % 2008 till 6.43 % 2011. En reducering av oplanerade stopp med 25 % innebär en besparing av SEK 208 millioner i svensk valuta.  Dessutom beräknas konservativt att kostnaden för underhåll kommer att minska med 6 %, eller SEK42 millioner under perioden 2012 till 2017. Som i nästan alla andra praktikfall vi arbetar med är detta typiskt. Besparingar i ökad produktionstillförlitlighet är oftast fem till tio gånger större än besparingen i underhållskostnader. Trots detta fakta styrs många underhållsorganisationer än i dag av kostnader före produktionstillförlitlighet i stället för tvärtom. 

Ökad produktionstillförlitlighet leder till lägre kostnader för både produktion och underhåll, det är aldrig tvärtom. Det var det budskap som såldes till företagsledningen under en tre timmars presentation och det ledde till fullt stöd för projektet.

I tillägg till ovanstående besparingar kommer antalet olyckstillbud att minska. Det är sunt förnuft och dessutom bevisat att underhållsarbeten som utförs som reaktiva och därmed oplanerade alltid innebär större risk för personskador än om arbetet planerats och tänkts igenom innan det utfördes.

Uppdraget började med att kraftverkschefer från alla kraftverk tillsammans med sina drift och underhållschefer enades om en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll.  Det skedde genom kombinerad utbildning och genomgång av IDCON’s strategidokument omfattande bästa arbetssätt. Varje punkt i dokumentet förklarades och diskuterades. Som i de flesta andra fall kom man överens om “Rätt saker att göra” utan att diskutera hur dessa saker skall göras. Metodologin som används vid dessa strategimöten är mycket effektiv. Den får som synergieffekt att deltagarna utbildas genom att man upptäcker vad bra underhåll verkligen är. 

I kommande krönikor kommer jag att beskriva varje steg mer i detalj. 

Ny bok: Boken Underhållsberedning och Planering är en praktisk bok som nu översatts till svenska. Med många användbara exempel visas hur ni kan förbättra denna mycket viktiga underhållsprocess. Kontakta oss om ni är intresserade. Boken levereras från Sverige.

Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Kontakta [email protected] att. Christer Idhammar. Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna www.idcon.se eller  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program