Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll IV

I den här serien av krönikor fortsätter jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

Under åren har den modell jag refererar till här använts  i ca. 100 företag i 15 länder inom en mängd olika industrier inklusive: Livsmedel, Kraft, Kemisk, Stål, Gruvor, Massa, Papper, Trä, Byggnadsprodukter m.m. För varje industrityp har en viss anpassning gjorts i de dokument som använts men förändringarna har varit mycket få. Som vi alla vet är de processer som används för att styra underhållsverksamheten i mycket desamma mellan olika industrier.

Fortsättning av Praktikfall (Se U&D 10 2012)

Tack för alla kommentarer och frågor jag fått från föregående krönikor. Två frågor som jag vill besvara innan jag fortsätter praktikfallet.

“ I vårt företag har vi hållit på i över ett år med att komma överens om en strategi för underhåll och är fortfarande inte klara, vad du beskriver verkar ha gått väldigt fort, hur lång tid tog det och hur gjordes utbildningen?”

Det är inte alls ovanligt att företag tillsätter grupper som från grunden skall utveckla en strategi för underhåll. Att många jobbar med detta i över ett år är heller inte ovanligt och många får aldrig fram en komplett och/eller användbar strategi. Orsakerna till detta inkluderar brist på tid och avsaknad av en person som kan verka som coach, accelerator och katalysator för att färdigställa och förankra strategin hos en företagsintern grupp.

I det här fallet användes en väl testad och dokumenterad strategi som utgångspunkt och som basmaterial. En av våra konsulter med erfarenhet från många liknande uppdrag agerade som ledare och utbildare. Efter ett tre dagars möte var strategin utvecklad och dokumenterad.  Detta är ett typiskt fall som genomförts i ett stort antal företag i olika länder.

I avsaknad av ett bättre ord kallar jag den utbildning som genomfördes för ”Upptäcktsbaserad Utbildning”. Efter att ha gått igenom de viktigaste definitionerna inom produktionssäkerhet och underhåll användes de resterande två och en halv dagarna till att punkt för punkt gå igenom elementen i strategin.  Här är det mycket viktigt att endast komma överens om vad inte hur.Vad en strategi innehåller utgör själva strategin. Hur varje element skall utföras kommer att utgöra den taktiska implementeringsplan som de enskilda kraftverken sedan skall utveckla och implementera.

Under strategiutformningen frågasätts varje element. Vad som då sker är att deltagarna själva upptäcker att det är en bra ide’ och varje deltagare uppfattade det som att man upptäckte det själv. Det sker därför att varje element i strategin är sunt förnuft. Den här typen av utbildning ökar acceptansen hos deltagarna och därmed också chansen för ett bra implementeringsresultat.

Jag träffade nyligen en ung ingenjör som med entusiasm förklarade att “ Det tog oss ett år att utveckla vår underhållsstrategi, men nu är vi klara”.

“ Så då är ni klara med ungefär fem procent av jobbet “ svarade jag.  “Vad menar du med det” blev svaret. “Jag antar att hela meningen med strategiutvecklingen var att den skall spridas och genomföras i era anläggningar och då återstår 95% av arbetet” svarade jag. För hans del var uppdraget avslutat  och jag tror inte han riktigt förstod vad jag menade.

Jag ser så många strategier och power point presentationer och så lite av verkligt genomförande och resultat av många planer så jag kan inte tillräckligt ofta upprepa att innan planer genomförs så har dom bara kostat pengar och orsakat besvikelser och bristande förtroende för chefer.

I det här praktikfallet gjordes företagsledningen klart medvetna om vad genomförandet av strategin skulle innebära i tisåtgång och kostnader. Strategin kommer att genomföras och som ett pådrivande, eller belönande, initiativ så kommer de årliga utvärderingarna av den mätbara stategin att ingå som en del i kraftverkschefernas och drift och underhållschefernas årliga utvärdering.

Som framgår av ovanstående bild så tar det 5 % av tiden att utveckla strategin. Att utbilda kraftverkens anställda i strategin och uppnå deras acceptans tar ca. 10% av tiden. Att genomföra strategin tar resterande ca. 85 %.

Fortsättning följer.

Ny bok: Boken Underhållsberedning och Planering är en praktisk bok som nu översatts till svenska. Med många användbara exempel visas hur ni kan förbättra denna mycket viktiga underhållsprocess. Kontakta oss om ni är intresserade. Boken levereras från Sverige.

Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Kontakta [email protected] att. Christer Idhammar. Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna www.idcon.se eller  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program