Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll V

I den här serien av krönikor fortsätter jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

Under åren har den modell jag refererar till här använts  i ca. 100 företag i 15 länder inom en mängd olika industrier inklusive: Livsmedel, Kraft, Kemisk, Stål, Gruvor, Massa, Papper, Trä, Byggnadsprodukter m.m. För varje industrityp har en viss anpassning gjorts i de dokument som använts men förändringarna har varit mycket få. Som vi alla vet är de processer som används för att styra underhållsverksamheten i mycket desamma mellan olika industrier.

Fortsättning av Praktikfall (Se U & D 11 2012) 

Innan jag fortsätter svarar jag på en fråga jag ofta får. ”Hur ska vi få tid att genomföra alla dessa förbättringar?”

De flesta organisationer är i dag mycket srömlinjeformade och det finns inte mycket extra tid. I de allra flesta organisationer leder en utvärdering till att alla eller en del av följande arbetsprocesser måste förbättras:

  1. Partnerskap mellan Produktion och Underhåll.
  2. Vecko och daglig beredning och planering av arbeten.
  3. Integrering av reservdelar och material med anläggningsregister.
  4. Optimering av Förebyggande Underhåll.
  5. Beredning och Planering av stopparbeten.
  6. Systematisk Eliminering av Grundorsaker till Problem.

Ovanstående är en prioriterad lista av största förbättringspotentialer från ett mycket stort antal utvärderingar. Av alla initiativ i ovanstående lista är det punkt 3 och 4 som tar mycket temporär tid. Alla andra initiativ tar inledningsvis tid från nyckelpersoner i organisationen och hjälp från utomstående eller intern coach. I huvudsak så tar det ingen extra tid eftersom det som förbättras är en del av det som redan görs i organisationen. Man ser bara till att det görs mycket mer effektivt inklusive samordning mellan produktion, underhåll, förråd och inom underhållsorganisationen.   
Punkt 3 och 4 tar temporärt extra tid men det finns många sätt att snabba upp det arbetet väsentligt.

Sammanfattningsvis handlar det inte om några kapitalinvesteringar att tala om. Återigen kan vi jämföra med ett hockeylag. Coachen drar upp strategi och spelregler, förmedlar dessa till spelarna och ser sedan till att spelarna genomför.

Auditeringar

Att utveckla en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll är ett slöseri om strategin inte implementeras i organisationerna.

Syftet med en auditering, som jag ser det, är att öka förståelsen och insikten i hur bra varje anläggnings produktionstillförlitlighet och underhållseffektivitet är och hur bra den kan bli. När de flesta i organisationen inser den ofta mycket stora förbättringspotential det handlar om är nästa steg att utveckla förbättringsplanen. Jag säger “de flesta” eftersom alla kanske inte håller med om allt från början. Med bra ledarskap så går man vidare utan att ha hel samstämmighet, de flesta kommer senare att följa när man inser alla fördelar med de resultat som kan uppnås.  

Precis som med ett underhållsarbete måste en auditering beredas och planeras för att kunna genomföras effektivt. Kraftverken i det här fallet har mellan fem och 70 underhållsanställda. Tiden för att göra en auditering varierade därför mellan tre dagar och sju dagar med ett team av två till fyra medlemmar. Det är viktigt att man tar tillräckligt med tid att analysera tillgängliga fakta och att prata med alla berörda personligen. Utbildning för att öka acceptans och insikt är ett viktigt element vid auditeringen och det kan inte uppnås på kortare tid. 

Utredningar som görs på kortare tid i ett diskussionsforum eller liknande uppnår aldrig samma resultat. 

Ett par veckor innan varje auditering sändes ett standardiserat frågeformulär till varje kraftverk. Det formulär som användes har använts i hundratals andra anläggningar så informationen kan analyseras innan auditeringen börjar. Användandet av ett standardiserat formulär sparar också mycket tid och hjälper mycket vid beredningen av auditeringen. 

I auditeringen besöks också alla produktionsområden, underhållsverkstäder och förråd. Observationer av produktionsutrustning ger mycket information t.ex. identitetsmärkning, bryt och lås punkter, standard på uppriktning, filtreringsstandard, utförande av smörjning, organisation av verktyg o.s.v.

Den mesta tiden används i tillverkningsorganisationens frontlinje med yrkespersoner, ledare, operatörer och koordinatorer mellan produktion och underhåll. 

Fortsättning följer.

Ny bok: Boken Underhållsberedning och Planering är en praktisk bok som nu översatts till svenska. Med många användbara exempel visas hur ni kan förbättra denna mycket viktiga underhållsprocess. Kontakta oss om ni är intresserade. Boken levereras från Sverige.

Hör av er om ni har intresse av att vi besöker er. Kontakta [email protected] att. Christer Idhammar.
Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna www.idcon.se eller  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program