Implementeringsmodell för bättre Driftsäkerhet och lägre underhållskostnader I

I denna och följande krönikor kommer jag att beskriva de steg en organisation bör ta för att framgångsrikt åstadkomma en bestående förbättring av driftsäkerheten och som ett resultat av högre driftsäkerhet också uppnå lägre underhållskostnader.

Jag kommer att använda en väl beprövad modell för implementering av Resultat Orienterad Driftsäkerhet och Underhåll i form av en pyramid. Under mina senaste 18 år som konsult här i USA och resten av världen, inklusive Sverige, har den här modellen visat sig mycket framgångsrik om den verkligen följs.

Steg I. Fastlägg grundläggande principer. I ett första steg måste organisationens ledning bestämma sig för vissa spelregler och grundläggande principer för den framtida organisationens arbetssätt. Ett gott råd är att fokusera på att “göra rätt saker” och inte alls på hur ni skall ”göra dessa saker rätt”. Hur ni skall implementera “Rätt Saker” kommer i ett senare steg då ni involverar resten av er organisation i att hjälpa er implementera.

Exempel på grundläggande principer har jag beskrivit i tidigare krönikor och dom inkluderar:

  • Fokuseras ert förbättringsinitiativ på förbättring av driftsäkerheten eller på sänkning av underhållskostnaderna? Det är självklart att ni önskar åstadkomma båda, men det är mycket viktigt att ni bestämmer i vilken ording ni skall åstadkomma resultaten. Svaret kommer naturligtvis att bli att ni skall öka driftsäkerheten och som ett resultat av bättre driftsäkerhet så går underhålls- och även tillverkningskostnaderna ner.
  • Driftsäker produktion som ett gemensamt mål i jämställt samarbete mellan Drift, Underhåll och Anläggning. Alltså inte i ett kund-leverantör förhållande som är så vanligt mellan mellan Drift och Underhåll i de flesta organisationer.
  • Det förbättringsinitiativ ni startar inkluderar alltså Drift, Underhåll och anläggning inklusive förråd.
  • Ni måste bestämma om operatörer skall inkluderas i underhållsarbeten eller inte, i vilken omfattning etc.

Öka organisationens medvetande. När organisationens ledning kommit överens om ovanstående och andra grundläggande principer måste ni dokumentera dessa och informera och utbilda er organisation så att ni ökar hela organisationens medvetande i vad som kan förbättras och varför ni måste förbättra.

Upptäck möjlig förbättringspotential.
Utbildningen bör syfta till att er organisation själva upptäcker hur mycket bättre ni kan bli och vad det innebär för alla inblandade. Det är mycket viktigt att ni i detta skede kan identifiera några lärjungar som verkligen tror på era ideer och som har förmågan att leda delar av förbättringinitiativen, vi kallar dessa individer “Champions”. Det är ofta mycket kostnadseffektivt att i detta skede använda konsulter som utomstående utbildare därför att dom är fria från den historik och politik som alltid finns i organisationer. Det är dock viktigt att er egen organisation upptäcker, äger och implementerar förbättringsinitiativen, ingen utomstående kan göra det åt er.

I nästa krönika kommer jag att beskriva Steg två i implementeringsmodellen.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program