Swedish Articles

Skador och planerat underhåll

Jag har länge påstått att det finns ett starkt förhållande mellan skador och planerade underhållsarbeten likaväl som det finns ett starkt förhållande mellan planerat och

Read More »

Kulturförändring

Alla som medverkat i förbättringsinitiativ inom produktion och underhåll inser snart att det handlar mer om en kulturförändring och ändrat beteende än om teknik. Teknik

Read More »

Vad är underhållsproduktivitet?

Först kan det vara lämpligt att definiera vad produktivitet är. Produktivitet definieras som produktionsförmåga och mätes i tillverkningsvolym per arbetad timme, eller antal anställda, i

Read More »

Underhållsparadigmer IV.

Ordet paradigm kommer från Grekiskans paradeigma och kan enkelt översättas som mönster. Här kommer jag att fortsätta att använda det som beskrivning på tankemönster som

Read More »

Underhållsparadigmer II.

Ordet paradigm kommer från Grekiskans paradeigma och kan enkelt översättas som mönster. Här kommer jag att fortsätta att använda det som beskrivning på tankemönster som

Read More »

Underhållsparadigmer I.

Ordet paradigm kommer från Grekiskans paradeigma och kan enkelt översättas som mönster. Här kommer jag att använda det som beskrivning på tankemönster som måste ändras

Read More »

Underhållsparadigmer III.

Ordet paradigm kommer från Grekiskans paradeigma och kan enkelt översättas som mönster. Här kommer jag att fortsätta att använda det som beskrivning på tankemönster som

Read More »

Underhållsincitament I

Vilka incitament kan användas för att driva en underhållsverksamhet att ständigt förbättras? Resultat och aktiviteter. Först måste vi skilja mellan resultat och aktiviteter. Resultat är följden

Read More »

The Reliability Event

Ursäkta engelskan men det är svårt att tydligt översätta reliability till svenska. Pålitlighet, Säkerhet eller Tillförlitlighet skulle kunna användas som översättning, men det stämmer inte

Read More »
8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program