LCC – Livstidskostnad III

I mina förra krönikor beskrev jag det övergripande LCC konceptet och exempel på underhållsmässig konstruktion. Flera läsare ville ha fler praktiska exempel. Det första exemplet visar underhållsmässighet för en drivenhet till en viktig paketeringslinje. Drivenheten hade orsakat totalt stopp av produktionen inklusive leveransförseningar tre gånger under de senaste två åren.

Tyvärr har jag ingen bild på originalkonstruktionen men enkla detaljer som avsaknad av oljenivåglas för växellåda och dränering av olja saknades. Skyddet för kedjedriften var helt solitt, kedjedriften kunde inte inspekteras eller smörjas utan att demontera kedjeskyddet. Luftledningarna till lamellkopplingen hängde lösa och skavde mot varandra eller mot maskinväggen. Både växellåda och kedjedrift hade havererat som ett resultat av låg oljenivå eller smutsig olja i växellåda. Kedjedriften hade slitits ut på grund av sneduppriktning och bristande smörjning. Småstopp hade uppstått då luftledningar hade läckt etc.  Med mycket små, och för många självklara, konstruktionsförbättringar förbättrades underhållsmässigheten och därigenom tillförlitlighet och kostnader. Kedjeskyddet monterades med gångjärn så att rengöring och kontroll av uppriktning och slitage enkelt kan göras. Operatörer visades hur uppriktning kan upptäckas genom att mäta temperaturen av kedjehjulets kuggar med en IR mätare eller genom att se om sidan av kuggarna är blankslitna. Smörjning kan göras från utsidan av kedjeskydd, oljan kan nu lätt dräneras och bytas, oljenivån kan lätt kontrolleras, luftledningar tejpades så att slitage förebyggdes. Operatörer visades hur de kan se slitage av lameller i lamellkoppling.

Ett annat exempel är en sil som består av en korg gjord av rostfritt stål med massor av borrade hål och en rotor med två rullningslager. Lagren kan inte nås från utsidan. De smörjs under drift genom smörjledningar. Genom att göra en enkel analys av olika underhållssätt visades;

  1. Kör till haveri med en haverifrekvens av i genomsnitt fem år kostar runt SEK 250000 på en årsbasis.
  2. Utbyte av lagren två gånger per år kostar runt SEK 25000
  3. Tillståndsbaserat underhåll genom givare för vibrationsmätning monterade i lagren kostar runt SEK 5000 per år.

Kostnaderna inkluderar produktionsbortfall och reparationskostnader.
Att montera givarna för att möjliggöra tillståndskontroll kostar runt SEK10000.
Om de monterats under tillverkning av silen är extrakostnaden SEK 6000.

Man kan naturligtvis fråga varför drivstationen och silen inte konstruerats så här från början. Det är ju ganska självklart att konstruktionen skulle ha gjorts på de beskrivna sätten om konstruktören tänkt och förstått livstidskostnad och grundläggande underhållsmässighet.

Svaret är att konstruktörer vet allt det här men alltför ofta drivs de av kortsiktiga ekonomiska direktiv och av skilda mål mellan upphandlingsansvariga och framtida drift och underhållsansvariga. Upphandlingsansvariga och projektansvariga belönas genom att genomföra deras del inom eller under budget och tidsramar. Drift och underhållsansvariga kommer att stå för framtida kostnader på grund av dålig underhållsmässighet. En del av orsakerna till att konstruktioner ofta har dålig underhållsmässighet är att en ökad kostnad för en ny utrustning kapitaliseras medan modifikationer oftast kan skrivas av som kostnader. I ovanstående exempel var detta naturligtvis inte fallet. Den stora kostnaden för bristande underhållsmässighet utgjordes av stora kostnader för produktionsbortfall.

LCC – Livstidskostnad I | LCC – Livstidskostnad II | LCC – Livstidskostnad IV

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program