The Reliability Event

Ursäkta engelskan men det är svårt att tydligt översätta reliability till svenska. Pålitlighet, Säkerhet eller Tillförlitlighet skulle kunna användas som översättning, men det stämmer inte helt, så vi kommer att använda begreppet Production Reliability.

Vi har valt fem huvudteman. Results Oriented Reliability and Maintenance, Root Cause Problem Elimination, Operator Based Reliability, TPM och IT lösningar inom tillverkning inclusive underhåll. Internationella föreläsare från USA, Skottland och Belgien har redan accepterat att berätta om aktuella praktikfall.

Så varför talar vi om Production Reliability? Under alla år som jag själv arbetat som internationell konsult så har alla verkligen lyckade projekt en sak gemensamt och det är att företagsledning, drift och underhåll har engagerats lika mycket i förbättringsinitiativen och man har satt upp ett gemensamt mål att tillsammans uppnå, det målet har alltid varit säkrare produktion med snabbare produktionsflöde och det mäts på olika sätt i Reliable Produktion. Grundläggande processer som Root Cause Problem Elimination, Inspektioner av process och komponenter, Planering och Schemaläggning av produktion och underhåll är bara tre exempel på helt gemensamma uppgifter mellan drift och underhåll. Dom är omöjliga att separera mellan avdelningar.

Fler och fler organisationer upptäcker att höjning av Production Reliability är kanske den sista stora möjligheten att öka konkurrenskraften i många företag. Vi måste helt enkelt göra mer med lägre kostnader. Det är en sanning i alla industrialiserade länder i västvärlden.

När jag skriver det här är jag i Norfolk, Virginia, USA och har nyss avslutat en Reliability konferens organiserad av organisationen SMRP. 800 deltagare, och den växer kraftigt varje år. Problemet är också här att 98% av deltagarna representerade underhåll och många uttryckte det faktum att verkliga förbättringar kan endast uppnås tillsammans med drift och underhåll. Vi hoppas vi kan ändra på det här med konferensen och utställningen i Stockholm. Den skall inrikta sej på säkrare och snabbare produktionsförlopp genom eliminering av problem i både tillverkningsprocesserna och underhållsprocesserna med återkoppling till konstruktion.

Varför fungerar inte alltid de olika avdelningarna i en tillverkningsorganisation som ett gemensamt team? En av orsakerna är avsaknaden av ett gemensamt mål. Många har sagt det många gånger förut så det är inget nytt, alla håller med. Men verkligheten är oftast helt annorlunda. Varje avdelning har ofta olika mål.

  • En projektavdelning skulle naturligtvis belönas baserat på livstidskostnad och inte bara på att projektet var klart i tid och inom budget. Därför resulterar många projekt i tillägg och justeringar i konstruktion eller dokumentation. Dessa kostnader drabbar då drift och underhållskostnader senare.
  • En driftavdelning belönas oftast baserat på produktionskvalitet och produktionsvolym. En driftansvarig bryr sej sällan om underhållskostnaden även om den kostnaden påverkas avsevärt genom hur produktionsutrustningen handhas.
  • En underhållsavdelning borde naturligtvis belönas när produktionstrustningen levererar hög reliability. Men oftast bedöms underhållsorganisationen mer på hur mycket man kan sänka kostnaden.

De olika avdelningarna säger naturligtvis att man har samma mål, men även här är verkligheten ofta annorlunda. Om det gemensamma målet instituerades att vara Production Reliability, och alla verkligen jobbade mot det målet, så skulle produktionsflödena snabbas upp och tillverkningskostnaderna gå ner. Organisationens konkurrenskraft skulle öka och det är en nödvändighet

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program