Underhållsparadigmer II.

Ordet paradigm kommer från Grekiskans paradeigma och kan enkelt översättas som mönster. Här kommer jag att fortsätta att använda det som beskrivning på tankemönster som måste ändras om en organisation skall bli bestående och ständigt bättre.

I föregående Krönika diskuterade jag Paradigm nummer 1. Här följer nästa paradigm, nummer II.

Paradigm Nummer ISanning
Människorna i vår organisation är vår viktigaste resursRätt människor i vår organisation är vår viktigaste resurs
Paradigm Nummer IISanning
Mer underhållspersonal på skift minskar stopptiderFärre problem med produktionsutrustningen minskar stopptider.

Den här paradigmen gäller naturligtvis bara för organisationer som producerar mer än åtta timmar per dag.

Jag har berört skiftgående underhållsresurser i tidigare krönikor, så återkommande läsare kanske känner igen en del och det är en av de vanligaste paradigmerna som måste överkommas.

En stor underhållsskiftstyrka (över cirka 7% av totala kollektiva undersstyrkan i en femskiftsorganisation med mer än 50 yrkespersoner) uppstår ofta så här:

Efter en period av ökade driftstörningar blev lösningen att öka skiftstyrkan så att fler resurser kan fixa problem. Det här är en typisk kortsiktig lösning som ofta blir permanent. Om organisationen hade analyserat varför driftstörningarna hade ökat så hade man kanske upptäckt grundorsakerna som oftast inkluderar alla eller någon av följande:

  • Felaktigt handhavande.
  • Felaktigt eller icke utfört Förebyggande Únderhåll.
  • Nya eller ändrade produktionsmetoder.

I inget fall löses dessa problem med fler underhållsresurser på skift, men efter ett tag blir skiftstyrkan hjälteförklarade därför att mann reagerar snabbt på problem som därför aldrig helt kommer att försvinna.
Operatörer passiviseras också av stora underhållsresurser på skift. Mindre reparationer av t.ex. slangar m.m. som normalt brukade göras av operatörerna kommer snart att lämnas över till reparatörer. Dom finns ju där så varför inte sysselsätta dom.

Driftansvariga tycker oftast om att ha stora skiftstyrkor speciellt om underhållsavdelningen är kostnadsansvarig för underhållsskiftstyrkan.

Många har försökt att schemalägga job som underhållsskiftstyrkan kan utföra därför att jobben lätt kan avbrytas. Det har visat sig mycket svårt att lyckas med detta. Andra har försökt att låta skiftstyrkan utföra förebyggande underhåll men det är fel synsätt. En skiftstyrka existerar därför att dom skall reagera på plötsliga reparationer. Om man får många plötsliga reparationer så kommer det förebyggande underhållet inte att utföras, därför får man fler akuta reparationer etc.

Tänker vi rätt så ser vi till att de viktigaste underhållsprocesserna verkligen utföres (Förebyggande Underhåll, Planering och Schemaläggning etc.) så att vi får färre problem. Vi utbildar också operatörerna i att själva klara av mindre underhållsreparationer.

Vi måste också tro att det är möjligt att köra en tillverkningsprocess i mer än 16 timmar utan utrustningsberoende problem, om vi inte tror det är möjligt så kommer vi aldrig att klara av att göra det. Så då kan vi fortsätta att ha mycket underhållsresurser på skift.

IDCON planerar ett Underhållsforum att hållas i Skandinavien inom 10 månader. Vi är intresserade av ideer att inkludera. Kanske någon läsare har något intressant att presentera? Hör av er till [email protected] attn Christer Idhammar.

Jag förväntar mig inte att alla läsare skall hålla med om allt jag påstår i den här artikeln. Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara [email protected] fax +1-919-847-8647 Tel +1-919-847-8764.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program