Varför planerar inte planerare?

De definitioner jag använder är:
Planering svarar på frågorna Vad som skall göras, Hur det skall göras, Vilka verktyg reservdelar, material som behövs och hur lång Tid jobbet uppskattas att ta. Schemaläggning svarar på frågorna När jobbet skall göras och Vem eller Vilka som skall göra jobbet.

Om en organisation vill förbättra sin underhållspersonals produktivitet så måste man naturligtvis planera och schemalägga alla arbeten för utförande personal. Ett mycket vanligt misstag är att då sända planerare på kurs i hur man planerar och schemalägger underhållsarbeten. Mycket sällan kommer det att leda till att planerare som utbildats kommer att förbättra planeringen och därmed underhållspersonalens produktivitet.

Om bättre planering och schemaläggning verkligen implementeras så är det helt realistiskt att underhållsproduktiviteten (produktionsvolym per underhållstimme) ökar med 30% genom kortare stopptider och bättre personalutnyttjande. Besparingspotentialen är stor så varför är så många organisationer inte så bra som dom kan vara?

Pågående enkäter på www.idcon.com visar att:

 • 88% har planerare i organisationen.
 • 60% av planerare använder mindre än 30% av sin tid på att planera.
 • Bara 11% använder mer än 60% av sin tid på att planera.

På frågan varför planerare inte planerar framgår det att de fem vanligaste orsakerna är:

 1. För många avbrott på grund av känslomässiga prioriteter är den klart dominerande orsaken.
 2. För många avbrott på grund av haverier.
 3. Driftorganisationen stödjer inte planeringsprocessen.
 4. Bristfälliga maskinregister gör det svårt att hitta reservdelar, verktyg, dokumentation etc.
 5. Planerare har inte utbildats

Varför planerar inte planerare?

 1. För många avbrott på grund av känslomässiga prioriteter är den klart dominerande orsaken.
 2. För många avbrott på grund av haverier.
 3. Driftorganisationen stödjer inte planeringsprocessen.
 4. Bristfälliga maskinregister gör det svårt att hitta reservdelar, verktyg, dokumentation etc.
 5. Planerare har inte utbildats

Orsak 1 : För många avbrott på grund av känslomässiga prioriteter och Orsak 3: Driftorganisationen stödjer inte planeringsprocessen går hand i hand.

I många traditionella organisationer beställs mer än 70% av alla underhållsarbeten av driftorganisationen. Speciellt om underhållsorganisationen ses som en servicefunktion till driftorganisationen så blir det mycket vanligt att prioriteter missbrukas. I en organisation där drift och underhåll jobbar som jämställda partners så är situationen mycket bättre.

Orsak 2: För många avbrott på grund av haverier beror naturligtvis på bristande underhållsförebyggande och förebyggande underhåll.

Orsak 4: Bristfälliga maskinregister leder till att planerare och många andra i organisationen tvingas slösa massor av tid på att identifiera, hitta eller köpa reservdelar och material. Med ett bra maskinregister sparas minst 20% av den tid som en underhållsorganisation har till förfogande.

Att utbilda planerare är det lättaste att göra. Att ändra invanda beteenden och införa ett disciplinerat arbetssätt inom både drift och underhåll är en helt annan utmaning. Utbildning och implementering måste anpassas till varje organisation och sedan genomföras internt i organisationen under en längre tid för att leverera de resultat som är möjliga att uppnå.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program