Grundorsaksanalys. Tänk med rätt hatt

En verkligt bra tillverkningsorganisation använder en stor del av sin tid till att identifiera problem, välja vilka problem som man skall lösa, analysera dessa problem, finna en lösning och implementera denna lösning. Dessutom dokumenterar man alla lösta problem och använder detta material som bas till ständig utbildning.

Inom en uderhållsavdelning i världsklass används upp till 30% av alla underhållstimmar till detta arbete.

Det finns många metodologier att använda sig av t.ex. Fiskbensdiagram, varför? varför? analys, felträd, orsak/effekt diagram etc. Oavsett vilken metod ni använder så är det viktigt att de som deltar i problemlösningsarbetet tänker rätt och arbetar effektivt annars tar arbetet onödigt lång tid.

Som företagsledare har det ofta hjälpt mej när jag diskuterat med personal att kunna säga “ Nu tar jag på mej IDCONhatten och det beslut jag fattar är från det perspektivet”. Det har gjort det tydligare och lättare för mej att fatta ett bättre affärsmässigt beslut. Dessutom måste känslomässiga beslut undvikas och genom att använda IDCONhatten så accepteras det också lättare från de som berörs. Jag vet inte varifrån jag fick iden med IDCONhatten, förmodligen har jag hört någon annan använda iden.

För något år sedan läste jag boken Six Thinking Hats av Edward de Bono. Han talar om sex olika “Tänkhattar” och vi började använda hans metodologi för att lösa problem och effektivisera möten. Jag rekommenderar att ni läser boken. Det är en av dessa enkla metoder som ni snabbt lär er och ni kommer att se hans tankesätt som ett bra hjälpmedel vid problemlösning och i möten.  

 

I ett möte kan det vara lämpligt att börja med röd hatt. Det är då ok att tala om känslor, inte om fakta, så att i den fortsatta diskussionen har man klarat av den känslomässiga biten. Sedan kan ni ta på er den vita hatten och endast diskutera fakta och siffror.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program