Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet. Del 2.

I den här krönikan kommer jag att fortsätta att beskriva en helhetssyn på de element som påverkar en maskinell utrustnings driftsäkerhet och kostnad. Som framgår av bilden behandlade jag de blå rutorna från upphandling, förråd till renovering i föregående krönika.

Här fortsätter jag med att behandla de aktiviteter som påverkar teknisk livslängd och kostnader under den tid en komponent används i producerande utrustning.

Det har sagts många gånger, men det är värt att upprepa, att det enklaste och mest lönsamma att göra för existerande utrustning, är att försäkra att de aktiviteter som förebygger att problem upstår verkligen utförs rätt. Jag använder här begreppet “problem” i stället för ”fel” eller ”underhållsbehov” för att understryka att vi här inte bara förebygger underhållsrelaterade händelser utan alla produktionsrelaterade problem. Exempel på problemförebyggande aktiviteter inkluderar grundläggande element såsom:

  • Smörjning
  • Detaljerad Rengöring
  • Balansering
  • Uppriktning
  • Filtrering
  • Handhavande

Jag har nämnt ovanstående element många gånger förut i den här krönikan, här fortsätter jag med att ge några konkreta exempel på hur bättre körsätt och handhavande av utrustning påverkar tillverkningskostmader inklusive underhållskostnader.

Om ni har en anläggning med dubbla funktioner t.ex redunderade pumpar, kompressorer, fläktar etc. Så lönar det sig snabbt att se till att utrustningarna växelkörs. Gå ut i er anläggnng och identifiera alla dubblerade utrustningar. Märk dem A, B och eventuellt C om ni har fler redundancer. Bestäm sedan att regelbundet skifta driften av utrustningarna så att ni t.ex efter nästa stopp kör bara A funktioner, därefter B funktioner osv. Det finns flera fördelar med att göra detta:

  • Det är ett av måga element som befrämjar samarbetet mellan drift och underhåll.
  • Utrustningens komponenter kommer att hålla längre. Lagerskador på grund av brinelling undviks mer, axlar behåller bättre sin räthet, uttorkning av packningsmaterial undviks, problem med vatten i oljor och fett genom kondensering minskas etc.
  • Operatörer lär sig mer om utrustningen och förtroendet att stand-by utrustningar fungerar när de behövs ökar
  • Vid akuta problem som leder till att t.ex en A utrustning skiftas till en B utrustning så behöver inte reparationsarbetet utföras akut, det kan planeras och schemaläggas till normal dagtid.

Vid flera företag där dessa åtgärder gjorts har jag ofta fått följande kommentar: ” Vi gjorde det du rådde oss att göra och det betalade sig nästan omedelbart. Vi upptäcte att vi hade flera dubbla funktioner där endast en behövde köras för att upprätthålla produktionen, men vi körde båda i alla fall. Pumpar arbetade mot varandra ibland etc. Den energi vi nu sparar på att ha färre funktioner i drift betalar av sig bra. Dessutom märkte vi att flera pumpar nu levererar ett bättre flöde om bara en av dem körs”.

I nästa kröika fortsäter jag att bygga på modellen i figur ett.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program