Igelkott eller räv? I.

I denna och följande artiklar fortsätter Christer Idhammar att skriva om sina erfarenheter som internationell driftsäkerhets- och underhållsguru under mer än trettio år. Om ni är intresserade av att läsa mer, gå till www.idcon.com och klicka på “Articles”.

Christer startade Idhammar Konsult AB i Sverige 1972 tillsammans med sin bror Börje. Sedan 1985 är han baserad i Raleigh NC, USA där han leder sitt företag IDCON, INC tillsammans med sin son Torbjörn Idhammar. IDCON, INC har hela världen, inklusive Sverige, som arbetsfält.

En bok som nu toppar bästsäljarlistorna inom affärslitteratur här i USA är ”Good to Great” av Jim Collins. (ISBN 0-06-662099-6). I boken använder författaren jämförelser hämtade från den välkända essän ”The hedgehog and the fox” av Isaiah Berlin. I essäerna försöker räven alltid att utlista igelkotten, men misslyckas alltid. Räven ändrar ofta sina planer, men igelkotten känner alltid rävens närhet och rullar ihop sig innan räven kan ta den. Sedan fortsätter igelkotten som förut med att hitta mat och andra bestyr och räven fortsätter att komma upp med nya planer.

Som sammanfattning av liknelserna kan sägas att räven är mer brilliant och har många planer, men igelkotten kan en stor sak bättre och klarar sig därför alltid.

Jag blev bekant med boken när jag ombads att vara huvudföreläsare för världens största företag inom sin branch. Man hade samlat alla sina ca. 100 fabrikschefer till en tre dagars konferens där huvudtemat var produktionssäkerhet och det genomgående temat var baserat på boken Good to Great. Boken är baserad på en detaljerad undersökning av flera tusen börsnoterade företag. Av alla dessa klassificerades endast 11 företag som ”great” många andra var ”good” men inte ”great”. De företag som klassificerades som Great är Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgrens, Wells Fargo.

Vad hade dom gemensamt?

  • Dom hade alla ca. 15 år av moderat stigande aktiekurser följd av ett markant genombrott då aktiepriser ökade kraftigt och gjorde så i mer än 15 år.
  • Man bestämde sig för en sak som man skulle bli bäst i världen på att göra, sedan ändrade man inte sina planer. Utan fortsatte envetet att bli bättre och bättre på att göra det man bestämt sig för att göra.
  • Man bestämde sig för att mäta en sak. T.ex Walgrens mäter intäkt per butiksbesökare.

Klicka här för graf 1

Ovanstående graf visar en sammanfattning av igelkottskonceptet. Några exempel. Nivå fem ledarskap – bestäm vad ni skall bli bäst på och hur det skall mätas och genomför konsistent. Rätt människor-istället för att påstå att våra anställda är vår viktigaste resurs anser ”great” företag att rätt människor är vår största resurs. Man konfronterar brutala fakta – T.ex Kimberly-Clark sålde alla sina pappersmaskiner när man insåg att bestruket papper hade en osäker framtid och bestämde sig för att ett annat marknadssegment hade framtiden för sig. Disciplinerad kultur – ändra inte planer och koncept, fortsätt att göra det ni tror på. Teknologiska accelatorer används för att förbättra det ni tror på.

Så vad har det här med driftsäkerhet och underhåll att göra?
När jag läste den här boken insåg jag att jag hade plötsligt fått ett namn på de principer jag själv tror på och envetet predikat i 35 år. Mitt råd till många som konfunderas över alla nya koncept är att göra som i igelkottskonceptet. Om vi bryter ner hela konceptet inom driftsäkerhet och underhåll i dess viktigaste element (ca. 300), så handlar det i dag om samma saker som för trettiofem år sedan. Att vara en igelkott i stället för en räv leder naturligtvis till att ni riskerar att få höra att ni inte förnyar er. Ni riskerar också att inte alltid vara i rampljuset då nya koncept introduceras. Men ta den risken, det är trots allt viktigare att ni bestående verkligen förbättrar er organisation.

Jag tänker inte här att upprepa vad dessa element är, om ni går till www.idcon.com och klickar på Svenska artiklar så kan ni läsa mer där.

Klicka här för graf 2

I ovanstående graf illustreras typiska fenomen som händer om ni applicerar rävkonceptet eller igelkottskonceptet. Räven startade för många år sedan med planerat underhåll, sedan hoppade man på förebyggande underhåll och släppte koncentrationen på planering, sedan blev det TPM följt av TBK och AM (Asset Management som av någon anledning nu handlar om underhåll, men som bara är en liten del av detta koncept). Sedan hoppade man på RCM och snart kommer man att upptäcka att man fortfarande inte utför rätt FU och planerar inte speciellt bra, så man upprepar illusionen av förbättring.

Igelkotten började istället med att bestämma Bästa Arbetssätt, sedan jobbade man i många år med att implementera och förbättra utförandet och applicerade tekniska acceleratorer såsom datorstöd för att ytterligare förbättra samma saker som man bestämt från början. Efter tre till tio år så fick man en markant förbättring.

Jag förväntar mig inte att alla läsare skall hålla med om allt jag påstår i den här artikeln. Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara [email protected] attn. Christer Idhammarax +1-919-847-8647 Tel +1-919-847-8764.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program