Lean Maintenance IX

Kritikalitetsanalys II
Om ni verkligen vill strömlinjeforma era underhållsinsatser, så är det nödvändigt att göra en analys över hur viktiga alla tillverkningssystem och de ingående utrustningarna och komponenterna är. Som jag beskrev i föregående krönika handlar det om att ni måste försäkra er om att alla kritiska utrustningar har allt som behövs för att undvika haverier och för att avhjälpa de haverier som trots allt kan uppstå. De områden som ofta utlöser en analys av kritikalitet inkluderar; Personsäkerhet, Lagligt mandat, Miljöpåverkan, Kvalitet, Kvantitet, Kostnad.

Flera läsare har frågat om ett exempel på en mall eller matris för bedömning av en utrustnings kritikalitet. Nedan följer ett exempel på en sådan matris och ett exempel på användning.

USE 20081028835.jpg

Bild 1. Visar pumparna till ett centralt smörjsystem. Funktionsnummer 22-210 och 22-211. Vid bedömning av systemets kritikalitet vet man att om pumpfunktionen inte fungerar så stoppar en produktionslinje. En pumpfunktion fungerar som dubblerad reserv.

I nedanstående matris bedöms kritikalitet som Moderat och ges värderingen 12. Sannolikhet eller trolighet att händelse skall inträffa bedöms som låg och värderas till 3. Upptäckbarhet bedöms som mycket hög på motorer och pumpar samt deras komponenter. Dessutom skiftas pumparna en gång var femte vecka efter schemalagda stopp.I det här exemplet bedöms systemets kritikalitet så här; Kritikalitet = 12. Händelse  = 3. Upptäckbarhet = 2. Kritikalitetsnivå = 12 X 3 X 2= 72. Max kritikalitet är 3 300.

Ofta kan ett systems kritikalitet synas helt uppenbar men en dags gruppdiskussion per processlinje kan leda till förvånande resultat och värdefull utbildning.

Om ni har svårt att läsa matrisen kontakta mej [email protected] attn. Christer så sänder jag er ett läsbart dokument.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program