Nyckeltal för organisationens frontlinje

I frontlinjens personal inkluderar jag utförande operatörer och underhållspersonal, arbetsledare och planerare. Många organisationer har inte både arbetsledare och planerare, men funktionerna måste finnas för att en effektiv organisation skall leverera önskade resultat.

Ni kan gå på kurs, utveckla, dokumentera och kommunicera era förbättringsplaner och initiativ hur mycket som helst, men om era initiativ inte leder till verklig och bestående förbättring så har ni kastat bort mycket tid och pengar och dessutom frustrerat er organisation, som återigen kommer att börja tala om månadens program och dåligt ledarskap.

Resultat och Aktiviteter.
Blanda aldrig ihop resultat med aktiviteter. Resultat ser jag som utkomsten av aktiviteter. Att planera bättre är en aktivitet, resultatet av den aktiviteten förväntas vara bättre utnyttjande av drift- och underhållspersonal och minskade produktionsbortfall. Alltså ökad produktivitet mätt i produktionsvolym per betald timme, och bättre konkurrenskraft mätt i produktionsvolym per kostnad.

Nyckeltal
Nyckeltal skall inte användas bara för att mäta, viktigare är att nyckeltalen används på ett sådant sätt att de driver fram en önskan att ständigt förbättra det som görs. Att mäta bara produktivitet och konkurrenskraft driver inte fram den önskade förbättringen, dessa resultat är för avlägsna för frontlinjens personal, de hör hemma hos ledningen. Kommentar; ledningar på olika nivåer i företag sysslar, enligt min uppfattning, alldeles för mycket med att analysera och i värsta fall jämföra många intetsägande nyckeltal, t.ex underhållskostnad per ton mellan olika företag. Det är mycket viktigare att ägna sig åt att förbättra frontlinjens aktiviteter, det är där förbättringen av aktiviteter måste ske för att förbättra era resultat.Kom ihåg att som ledare kan ni inte uppnå resultat själva, ni måste alltid åstadkomma dom genom andra, idet här fallet frontlinjen.

Exempel
I nedanstående tabel visas några meningsfulla nyckeltal för aktiviteter. Det här är några exempel på de nyckeltal som oftast kommer till användning för att förbättra en organisations artbetssätt. Självklart krävs definitioner för att förbättringstrenden skall vara meningsfull. Om ni vill ha exempel på definitioner kontakta mej [email protected] eller besök “maintenance definitions” för att få definitioner på Engelska.

NyckeltalDåligtBraBäst av Bästa
Genomsnittlig Vibrationsnivå. Se krönika 01.2003Över 7.6 mm/sek.Under 3.8 mm/sekUnder 2 mm/sek.
Antal Planerade jobb i Dagliga Scheman.Under 40%40% – 80%Över 80%
Antal planerade jobb i StoppschemanUnder 70%70% – 95%Över 95%
Tilläggsjobb Dagliga schemanÖver 50%10% – 20%Under 10%
Tilläggsjobb StoppschemanÖver 20%5% – 10%Under 3%

Om ni inte ser en kontinueligt förbättrande trend av ovanstående nyckeltal så har ni inte åstadkommit någon förbättring av resultat.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program