Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll I

I den här serien av krönikor kommer jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

Under åren har den modell jag refererar till här använts  i ca. 100 företag i 15 länder inom en mängd olika industrier inklusive: Livsmedel, Kraft, Kemisk, Stål, Gruvor, Massa, Papper, Trä, Byggnadsprodukter m.m. För varje industrityp har en viss anpassning gjorts i de dokument som använts men förändringarna har varit mycket få. Som vi alla vet är de processer som används för att styra underhållsverksamheten i mycket desamma mellan olika industrier.

Det är viktigt att utvecklingen av en strategi har som mål att implementeras och att resultaten av implementeringen är mätbara. Det låter självklart men det är värt att påpekas eftersom många liknande initiativ aldrig når underhållsorganisationens frontlinje. Många initiativ slutar med ett dokument som författats av en isolerad grupp inom företaget.

Att utveckla och dokumentera strategin är mycket viktigt men det arbetet tar den minsta tiden. Att utbilda underhållsorganisationen och sedan implementera tar naturligtvis mycket mer tid.

Som framgår av ovanstående bild måste en organisation ha en stark Strategi kopplad med starkt långsiktigt Genomförande för att generera hållbara och kontinuerligt bättre resultat. Referens. Six Disciplines® EXECUTION Revolution, Gary Harpst.

Några av de byggstenar som bör ingå i en väl utvecklad strategi inkluderar:

 • En mätbar vision.
 • En mission som också beskriver hur visionen skall uppnås.
 • Detaljerad – men kortfattad och rakt på sak – dokumentation av strategin.
 • Mätbara resultat från implementeringen av strategin.
 • Utbildningsmaterial som stöd för implementeringen av strategin.

Praktikfall

I den här serien kommer jag att använda ett exempel från ett företag som har utvecklat och implementerat sin underhållsstrategi rätt. Många andra framgångsrika företag vi arbetat med har gjort det på samma sätt. Det företag jag valt är ett pågående projekt för ett kraftföretag med 12 kraftverk, de flesta använder kol som bränsle och några olja och naturgas. Företaget har som mål att fördubbla sin kapacitet inom fem år genom uppköp och nybyggnad.

Företaget har vuxit mycket snabbt de senaste fem åren genom uppköp och det betyder att många olika kulturer måste enas i en strategi. Många av kraftverken är gamla och man har inte haft hårt tryck att vare sej minska kostnader för underhåll eller förbättra tillförlitlighet. Många kritiska enheter är dubblerade vilket är en av orsakerna till att en känsla av omedelbar brådska saknas i flera anläggningar.

Projektet initierades av företagsledningen efter det att antalet (”forced outages”), oplanerade stopp ökat samtidigt som kostnaden för underhåll ökat.

Man insåg tidigt att en gemensam strategi måste utvecklas och att statusen på underhållsverksamheten i de olika kraftverken måste kartläggas. Man höll också med om att man måste få hög acceptans inom underhållsorganisationerna för de förbättringar som måste göras efter det att statusen och förbättringsinitiativen i varje underhållsorganisation fastställts.   

Man utvärderade åtta olika konsultföretag och vi var naturligtvis hedrade av att IDCON INC valdes som partner. Vi vet att vi valdes därför att vi hade referenser som verifierade att vi inte komplicerar väl kända koncept, att vi hade en väl utvecklad och testad strategimodell som vi är villiga att överlämna för framtida internt bruk inom kundens organisation och att vi har handgriplig erfarenhet från implementering av strategin med verifierade resultat. 

Planen.  
Den plan man utvecklade och följer kan sammanfattas:

 1. Sälj planen till företagsledningen för att uppnå minst fem års stöd för projektet.
 2. Tillsätt en grupp interna resurser för auditeringar, utbildning och implementeringsstöd.
 3. Utbilda den interna gruppen i gemensamma begrepp, system, processer, element och mätetal i en bra underhållsorganisation. Utveckla och kom överens om en vision och en mission. Anpassa strategin till de egna organisationerna.
 4. Utbilda drift- och underhållschefer i kraftverken för att öka förståelse och för att uppnå högre acceptans för förbättringsinitiativen.
 5. Planera och schemalägg alla auditeringar i detalj.
 6. Genomför auditeringar.
 7. Utveckla förbättringsplaner individuellt för varje anläggning.
 8. Implementera förbättringar.
 9. Genomför årliga auditeringar för att driva och mäta förbättringar.

I kommande krönikor kommer jag att beskriva varje steg mer i detalj.

Ny bok: Boken Underhållsberedning och Planering är en praktisk bok som nu översatts till svenska. Med många användbara exempel visas hur ni kan förbättra denna mycket viktiga underhållsprocess. Kontakta oss om ni är intresserade. Boken levereras från Sverige.

Hör av er om ni har intresse av att jag besöker er. Kontakta [email protected] att. Christer Idhammar. Direkt Tel: +1 919 723 2682. Besök gärna www.idcon.se eller  www.idcon.com  för mer information på Svenska eller Engelska.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program