“Outsourcing” av underhåll. Rätt eller fel? (del 2)

Under de senaste tio åren har outsourcing, av inte bara underhåll, diskuterats i artiklar och konferenser. En del företag har till och med gjort verklighet av diskussionerna och kontrakterat ut sin underhållsverksamhet för att förbättra sina resultat. Det finns områden som är naturliga att kontraktera ut, men andra områden där riktigheten av att kontraktera ut verkligen kan ifrågasättas.

5. Kärnverksamhet forts.
Som sades i föregående krönika anser jag att outsourcing borde omfatta hela tillverkningverksamheten, inte bara en del av den. Om man delar drift (Tillverkning) och underhåll i två företag, så blir knappast samarbetet mellan drift och underhåll bättre. Att samarbetet mellan drift och underhåll försämras avsevärt är min absoluta erfarenhet vad än leverantörer av underhållskontrakt säger. Det är typiskt att i början av ett outsourcingäventyr så ökar driftsidans förståelse för underhållskostnader, men det ändras ofta när man inte får allt man vill ha utfört på kort varsel. Efter ett tag måste den kontrakterade underhållsleverantören börja säga nej eller försena leverans av tjänster. Det här är början till reaktivt underhåll, dyrt underhåll och lägre driftsäkerhet. Det är då frestande att börja peka finger och skylla på varandra. Detsamma sker ofta också inom interna organisationer, men då gäller det kostnader inom samma företag, nu gäller det andras pengar och det mjukar knappast upp diskussionen.

Låt mej också ge några bra exempel på outsourcing.

6. Snickarfenomenet.
Det är sällan det kan rättfärdigas att ha egna snickare, smeder, målare, murare och ställningsbyggare som interna resurser. (Det finns faktiskt företag som fortfarande har dessa resurser internt). Undantag är, som tidigare sagts, om ni genom professionell planering, och därefter schemaläggning kan påvisa jämn beläggning för ett antal individer. Ofta är det så att bara därför att ni har resurserna tillgängliga så kommer dom att utnyttjas. Jag har ofta undrat över hur många dyra bokhyllor, bord etc. Som byggts av interna snickare därför att dom fanns tillhanda och kanske inte hade något annat att göra sammankopplat med bristfälligt kostnadsansvar.

7. Brist på kunskap
Arbeten som sällan utförs, och som kräver specialkompetens, är naturliga att kontraktera till leverantör som har denna kompentens, och som kan uppehålla denna kompetens, därför att man ofta utför liknande arbeten hos många kunder. Här är det självklart att kontraktera tjänster.

Var finns de omtalade och omskrivna succeerna efter fem år?

Det finns många omtalade succeer på kontraksunderhåll? Men är dom verkliga eller bara påståenden. Jag har inte sett några exempel på en enda organisation som blivit varaktigt bättre efter outsourcing av underhållsverksamheten. Jag har däremot många exempel på stora succeer åstadkomna av interna organisationer. 

Ett omtalat exempel år tre Massa och Pappersbruk i British Columbia, Canada som outsourcade sitt underhåll. Alla bruken låg nära varandra så det borde ju bli mer kostnadseffektivt med ett företag som tillhandahöll alla tjänster i stället för tre interna underhållsorganisationer. Så blev det inte, jag hör fortfarande talas om deras succe, men verkligheten är att kontraktet avbröts därför att de fagra löftena givna vid förhandlingarna införlivades inte alls. Jag kan ge många fler exempel, men sammanfattar med att säga att en gemensam nämnare har varit att företagsledningar har handlat i desperation, underhållskostnader har ökat, dålig ledning klarade inte av att vända utvecklingen, marknaden för företagets försämrades, så i ren desperation hoppar man på outsourcing. Jag har aldrig sett en produktiv och kostnadseffektiv underhållsorganisation ens diskutera outsourcing seriöst.

Bra ide’?
Det vore bättre att kontraktera ut endast ledningen av drift och underhåll, och behålla de kollektivanställda man har. Det är det system de kollektivanställda jobbar i som måste förbättras och det är ledningens ansvar att förbättra arbetssystemet

De här påståendena skapar kanske en del positiva och negativa reaktioner, sänd dom gärna till mig.

Jag förväntar mig inte att alla läsare skall hålla med om allt jag påstår i den här artikeln. Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara [email protected] fax +1-919-847-8647

(del 1)

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program