Produktionssäkerhetens frontlinje

Som chef måste du uppnå resultat genom andra är ett ofta upprepat påstående. En annan sanning är att människor kan inte vara mer effektiva än det arbetsmönster, eller system, dom jobbar i tillåter dom att vara. Det är ledningens ansvar att utveckla, dokumentera, kommunicera, implementera och ständigt förbättra det system människor jobbar i.

Så om du är en ledare är en av de viktigaste saker du kan göra att fokusera på att implementera system som gör det möjligt för människor att uppnå full effektivitet. Det resulterar inte bara i att din personal blir mer effektiv, ett viktigare resultat är att produktiviteten ökas. Din organisation kommer att utföra mindre underhåll därför att mindre underhåll krävs och stopptider för verktygsbyten, rengöring, omställningar och underhållsstopp blir väsentligt kortare.

Produktivitet mäts i produktionsvolym per timme, så genom att öka produktionssäkerheten och minska underhållsvolymen ökas produktiviteten och förhoppningsvis också konkurrensförmågan.

Minskat underhållsbehov uppnås genom underhållsförebyggande och förebyggande underhållsaktiviteter som jag beskrivit många gånger i tidigare krönikor.

Bättre utnyttjande av personal uppnås genom effektiv organisation av de arbeten som skall utföras, eller med andra ord planering och schemaläggning av drift och underhåll.
Om din organisation inte planerar och schemalägger en hög volym av de arbeten som måste utföras så ghör du inte ditt job bsom ledare.

Om du är underhållschef måste du skapa de förutsättningar som gör det möjligt för din organisation att tillsammans med driften bli så effektiva som dom kan bli. Sedan måste du uppnå resultaten genom “Produktionssäkerhetens Frontlinje”. Så vem är dom? I små organisationer är det funktioner som måste utföras av någon som del av det man nu gör. I större organisationer är många av dessa funktioner heltidsjobb.

Planering och schemaläggning är ofta en kombinerad arbetsuppgift för arbetsledare i en liten organisation. Det förutsätter att utförande underhållspersonal är kompetenta och motiverade.

I större organisationer har bästa resultat uppnåtts om planerare fokuserar på stopparbeten och/eller arbeten som kräver omfattande planering. Arbetsledare ansvarar då för daglig planering och schemaläggning.

Koordinering av underhållsarbeten mellan drift och underhåll är oftast en deltidsfunktion för produktionsplanerare eller arbetsledare som jobbar dagtid nom driftorganisationen. Koordinering innebär att det nu finns en kontakt för beställning och verifiering av underhållsarbeten inom varje produktionsavdelning. Avsaknaden av denna funktion innebär att en arbetsledare inom underhåll kan ha 10 – 50 personer som alla beställer underhållsarbeten, ofta samma arbeten. Koordineringsfunktionen är också en viktig del för att skapa ett partnerförhållande mellan drift och underhåll.

Professionellt utförande kräver naturligtvis att utförande personal är kunniga och villiga att arbeta i det arbetssystem som implementeras. Om kunnighet och/eller villighet saknas så måste du som ledare utbilda och motivera. Lyckas du inte med det så ändras rollen, speciellt för arbetsledare till mer instruktion och uppföljning i stället för att stödja utförande personal genom planering och schemaläggnin.

Produktionssäkerhet och produktivitet. Glöm aldrig att detta är ditt mål. Det är inte ovanligt att organisationer fastnar mer i systemet och tappar fokus på resultat.

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Picture of Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program