Driftsäker produktion = Drift + Underhåll. (Del 3)

Låt oss utgå från att ni nu har utvecklat och dokumenterat era missioner och visioner för er tillverkningsverksamhet enligt de riktlinjer jag beskrev i föregående krönika. Kanske ni kom fram till följande:

vision, Mission, CBP,

Visionen, eller er bild av framtiden beskrivs enkelt som att ni skall uppnå 75 poäng (på en skala mellan 0 – 100) vid en given tidpunkt. Det innebär att vid en utvärdering av Bäst Kända Element, eller “Current Best Practices CBP”, får ni över 75 poäng som ett genomsnitt. Utvärderingen kan göras av er själva i en gruppdiskussion. Det hjälper att ha en opartisk ledare av gruppen, att betygsätta känsliga saker som ledarskap, eller hur bra ett datorsystem är, när den chef som valde systemet sitter med i gruppen leder ofta naturligt nog till subjektiva slutsatser.

Missionen, eller ert uppdrag inom underhållsverksamheten, är uttryckt som att leverera kostnadseffektiv utrustningsdriftsäkerhet genom implementering och utförande av de aktiviteter som beskrivs i CBP dokumentet. (Ca. 300 element). Lägg märke till att motsvarande dokument och Vision/Mission skall finnas för driftverksamheten. Dessa båda dokument sammanbinds sedan i ett dokument som beskriver mål och förväntningar för hela organisationen.

CBP Dokumentet beskriver Vad som skall dokumenteras, genomföras och eventuellt mätas. Organisationen bestämmer själva Hur man utför de förväntningar som beskrivs i CBP dokumentet. I nästa krönika skall jag ge ett exempel på en del av ett CBP dokument, vill ni ha det tidigare kontakta mej direkt [email protected].

Utför CBP. Dokumentet ger klara förväntningar på vad som förväntas av er organisation. Faktum är att de flesta underhållsorganisationer saknar klart uppställda förväntningar. Det enda man har är en förväntan att man skall sänka kostnaden. Eller skall man öka drifsäkerheten? Eller båda samtidigt? I vilken ordning? Detta är ofta inte genomtänkt i de flesta organisationer. Man kan då säga att man saknar ledning av vad organisationen förväntas åstadkomma.

Utvärdera Genomförandet eller utförandet av det ni ställt upp som förväntningar i CBP dokumentet. Nu kan ni också börja använda utvalda nyckelfaktorer på ett meningsfullt sätt. Resultatet används sedan till att se hur ni närmar er ert uppsatta mål eller vision.

Jag förväntar mig inte att alla läsare skall hålla med om allt jag påstår i den här artikeln. Har ni synpunkter på det jag skrivit, positiva eller negativa kontakta mig direkt så att jag kan svara [email protected] fax +1-919-847-8647

(del 1)  (del 2)  (del 4)  (del 5)

At IDCON, we understand the pressure you face trying to build a reliable plant.
We provide side-by-side reliability and maintenance consulting and training designed to keep your equipment running.

For over 45 years, we’ve partnered with 100s of manufacturing plants around the world to eliminate the costs and the pressure caused by unreliable equipment. And we’d love to do the same for you.

Contact us today to see how we can help you keep your plant running.

Related Articles

Christer Idhammar

Christer Idhammar

Founder, IDCON INC Reliability and Maintenance Management Guru

Want weekly Reliability & Maintenance Tips?

Weekly Tip Signup Form

Best practices. Common sense. Pratical tips.
All designed to help you and your team keep your plant running

IDCON © 2020 All rights reserved

8-step-checklist-preventive-maintenance-program-download
Free Download & Video

8 Steps to Successfully Implement Preventive Maintenance

Reduce your costs with an effective PM program